Lake Urmia, West Azarbaijan, Iran

Lake Urmia

66 / 92